Ваші свідчення є важливим доказом
Отримайте безкоштовну правову домогу онлайн.
Прізвище, ім’я, по-батькові:
Дата та місце народження:
Номер телефону:
Бажаний месенджер для зв’язку:
Електронна пошта:
Подія, про яку ви можете повідомити:
Дата події:
Час початку події:
Час закінчення події:
Область, район, населений пункт (місто, селище, село), адреса події (вулиця, номер будинку):
Детальний опис події:
Дані про інших свідків та/або потерпілих (прізвище, ім’я, по-батькові, дата народження, номер телефону для зв’язку):
Фото, аудіо-, відео з місця події (завантажити файл):
Якої правової допомоги потребуєте:
Pidtrimka.online
ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
проекту Правова допомога «Підтримка.ONLINE»
1. Загальні положення.
1.1. Політику конфіденційності розроблено на підставі Конституції України, Закону
України «Про захист персональних даних», Закону України «Про інформацію», Типового порядку
обробки персональних даних, затвердженого наказом Уповноваженого Верховної Ради України з
прав людини від 08.01.2014 року № 1/02-14 (далі - Типовий порядок).
1.2. Згідно Закону України від 01 червня 2010 року № 2297-VI «Про захист персональних
даних» (надалі – Закон) під персональними даними розуміють відомості чи сукупність відомостей
про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.
1.3. Політика конфіденційності (далі – Політика) визначає перелік, порядок збору,
обробки, використання та розкриття третім особам інформації (персональних даних), що збирається
та оброблюється проектом Правова допомога «Підтримка. ONLINE» (далі – Проект).
1.4. Згідно Політики конфіденційності під поняттям «персональних даних» розуміється
інформація, або частина інформації, котра дозволяє ідентифікувати особу (ім’я та прізвище, адреса
електронної пошти та номер телефону, інша особиста інформацію, яку особа добровільно
повідомила, заповнивши форму Повідомлення про відомі факти вчинення військових злочинів та /
або злочинів проти людяності внаслідок збройної агресії російської федерації проти України)
(надалі – Повідомлення).
1.5. Проект визначає власним пріоритетом та зобов`язується захищати і поважати
конфіденційність інформації про осіб, які надали інформацію в межах Проекту, дотримуватись
вимог Закону України «Про захист персональних даних» та інших нормативно-правових актів
України в питаннях збору, зберігання та використання інформації (персональних даних).
1.6. Заповнюючи форму Повідомлення особа - суб’єкт персональних даних погоджується
з усіма правилами та умовами Політики.
2. Мета збору та використання персональних даних.
2.1. Метою збору та обробки персональних даних є надання в межах Проекту правової
допомоги особам - суб’єктам персональних даних.
2.2. Підставами для збору та обробки персональних даних є згода суб’єкта персональних
даних на їх обробку, яка надається під час заповнення форми Повідомлення;
2.3. Під час реєстрації осіб та заповнення форми Повідомлення на веб-сайті
https://pidtrimka.online/ Проект збирає персональну інформацію в обсязі, що є необхідний для
ідентифікації та підтримання зв’язку та забезпечення надання якісної, ефективної та кваліфікованої
правової допомоги суб’єктам персональних даних в межах Проекту.
2.4. Якщо особа заповнює форму Повідомлення на веб-сайті https://pidtrimka.online/ від
імені та в інтересах третіх осіб, то, погоджуючись з Політикою та надаючи згоду на обробку
персональних даних, вона підтверджує та гарантує, що має достатній обсяг повноваження для
вчинення таких дій, у тому числі щодо надання від їх імені згоди на обробку персональних даних на
викладених вище умовах як їх представник (батько, мати, опікун, представник тощо).
3. Використання інформації.
3.1. Інформація, що збирається Проектом, використовується виключно для реалізації мети
Проекту та забезпечення надання якісної, ефективної та кваліфікованої правової допомоги особам -
суб’єктам персональних даних, та використовується в обсязі, що необхідний для максимального
захисту прав та законних інтересів, ідентифікації та підтримання зв’язку з особами, що надають
таку інформацію.
3.2. Проект зберігає конфіденційність отриманої інформації та персональних даних,
запобігає несанкціонованому доступу до персональних даних третіх осіб, вживає всіх необхідних
заходів для захисту персональних даних від неавторизованого доступу, зміни, розкриття чи
знищення, зберігає інформацію протягом необхідного терміну для надання якісної, ефективної та
кваліфікованої правової допомоги суб’єктам персональних даних в межах Проекту.
4. Захист персональних даних.
4.1. Проект вживає всіх необхідних заходів для захисту даних від несанкціонованого
доступу, зміни, розкриття чи знищення. До цих заходів належать, зокрема, внутрішня перевірка
процесів збору, зберігання та обробки даних і заходів безпеки, включаючи заходи щодо
забезпечення фізичної безпеки даних для запобігання неавторизованого доступу до систем, в яких
зберігаються особисті дані.
5. Передача персональних даних третім особам.
5.1. Проект не розкриває і не передає третім особам персональні дані осіб, що заповнили
форму Повідомлення на веб-сайті https://pidtrimka.online/, а також повідомлену ними інформацію,
без згоди цих осіб.
5.2. Надання доступу до персональних даних осіб та повідомленої ними інформації третім
особам можливе лише за наступних обставин:
5.2.1. За наявності дозволу особи. Проект може передавати інформацію, а також контакти
осіб, що надали інформацію, представникам органів державної влади, правоохоронним органам
міжнародним судам, інституціям, гуманітарним та громадським організаціям, іншим партнерам
Проекту, що сприятимуть притягненню російської федерації та її вищого керівництва до
відповідальності у міжнародних судах виключно за згоди особи, що надала інформацію.
5.2.2. У випадках, визначених чинним законодавством України. Персональні дані особи
можуть передаватися правоохоронним органам на підставі рішення слідчого судді в межах
кримінального провадження у порядку, визначеному Кримінально-процесуальним кодексом
України.
5.2.3. У випадках запобігання вчиненню злочину та/або умисного завдання особою шкоди
своєму життю чи здоров’ю, а також життю, здоров’ю, майну третіх осіб.
5.3. Про передачу персональних даних третій особі Проект протягом десяти робочих днів
повідомляє суб`єкта персональних даних.
6. Заключні положення.
6.1. Політика регулярно переглядається та оновлюється Проектом. Будь-які зміни або
доповнення до цієї Політики набирають чинності після розміщення нової редакції Політики на веб-
сайті https://pidtrimka.online/.